News & Press Releases - April 2, 2009

Axcel köper logistikgruppen LGT av Litorina

LGT som omsatte cirka 700 MSEK under 2008, är verksam inom tredjepartslogistik av möbler såväl som andra produktsegment. Bolagets tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution inom och till och från Norden. LGT har en stark position inom segmentet möbler, och arbetar utifrån terminaler och lager med huvudsäte i Tibro i Sverige och Horsens i Danmark.

Tack vare sin flexibla kostnadsstruktur har bolaget klarat sig väl och räknar med att gå stärkt ut ur lågkonjunkturen. Axcel köper LGT av Litorina Kapital 2001 KB, som ägt bolaget sedan 2005.

Ledningen välkomnar Axcel som sin nya huvudägare: ”Vi ser fram emot att ytterligare utveckla LGT gruppen tillsammans med Axcel, där inte minst deras nätverk på den danska marknaden kommer att vara värdefullt”, säger Hans Hjelmström, koncernchef för LGT. ”Målet är att bredda tjänsterbjudandet till nuvarande kunder såväl som att bearbeta nya kundsegment. Utöver detta ser vi potential i att ytterligare expandera verksamheten i Norden och utvalda länder i Europa”, avslutar Hans Hjelmström.

Axcel har en god förståelse för möbelbranschen från tidigare investeringar såsom exempelvis TvilumScanbirk, IDEmøbler och Ilva. ”Vi förväntar oss att 2009 blir ett tufft år för möbelbranschen generellt, men det har öppnat upp för mycket intressanta investeringsmöjligheter. LGT är ett välskött bolag med ett starkt koncept som vi ser stor potential att bygga vidare på. Axcel är genom sin närhet till både den svenska och danska marknaden väl positionerad för att stötta bolagets fortsatta utveckling”, säger Vilhelm Sundström, Partner och ansvarig för Axcel i Sverige.

Axcels förvärv av LGTs dotterbolag förväntas slutföras under maj månad och är villkorat godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge.

 

Axcel, som är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag, fokuserar på att skapa starka och lönsamma medelstora bolag. Axcel grundades 1994 och har idag en bred krets av nordiska och internationella investerare samt ett starkt industriellt nätverk i och utanför Norden. Sedan etableringen har Axcel genomfört 34 investeringar genom tre investeringsfonder med ett sammanlagt kapital på 9,6 miljarder svenska kronor. Axcel arbetar alltid som aktiv ägare i sina innehav, som idag omfattar 16 bolag med en sammanlagd omsättning på ca 16 miljarder svenska kronor. LGT är Axcels tredje investering i Sverige.

www.axcel.se

LGT, som arbetar under varumärkena LBC Sweden, Herrljunga Åkeri och Transportsektionen i Sverige och GM-ITM i Danmark, är en nordisk tredjepartslogistikaktör, med en stark position inom möbler. LGTbolagens tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution inom och till och från Norden.

LGT arbetar utifrån tre terminaler och fem lager i Sverige samt en terminal och ett lager i Danmark. LGT bolagen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med huvudkontor i Tibro. Gemensamt sysselsätter LGT bolagen ca 300 personer och omsättningen 2008 uppgick till ca 700 MSEK.

www.lgtlogistics.se