News & Press Releases - October 6, 2010

Børsnotering af Pandora en milepæl for Axcel

DKK 263. Dermed er PANDORA en af de 10 mest værdifulde selskaber på NASDAQ OMX

Copenhagen. Emissionen indbragte et provenu på DKK 9,956 mia., hvoraf bruttoprovenuet til PANDORA var DKK 600 mio., og noteringen er hermed den største i Danmark, siden TDC kom på fondsbørsen i 1994. Der er samtidig tale om den største emission i Vesteuropa siden 2008, og PANDORA er på tidspunktet for børsnoteringen verdens næststørste børsnoterede smykkebrand målt på markedsværdi efter Tiffany & Co.

PANDORA skal fortsætte sin positive udvikling

”Børsnoteringen af PANDORA er en afgørende milepæl for Axcel, og vi er naturligvis meget tilfredse med, at det er lykkedes at gennemføre en af danmarkshistoriens største aktieemissioner,” siger Managing Partner hos Axcel, Christian Frigast. ”I tæt samarbejde med stifterne og selskabets ledelse er vi kommet rigtig langt med udviklingen af PANDORA og ser nu frem mod den kommende periode for PANDORA som børsnoteret selskab. Det er vigtigt for os, at PANDORA fortsætter sin vækst til gavn for alle interessenter,” siger Christian Frigast.

Vanskeligt marked

Børsnoteringen er gennemført i et vanskeligt marked, for i de senere år er der kun gennemført et fåtal af nyemissioner som følge af de sidste års krise på de finansielle markeder.

”Jeg vil gerne fremhæve vores rådgivere – Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc og Nordea Markets (en division af Nordea Bank Danmark A/S) – som i forbindelse med emissionen har leveret en meget professionel indsats bistået af Carnegie Bank A/S, SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), afdelingen i København, N M Rothschild and Sons Limited samt FIH PARTNERS A/S. PANDORAs ledelse har som led i forberedelserne til børsnoteringen afholdt et stort antal møder med danske og internationale investorer. Resultaterne har overgået alle forventninger. Der er blevet udvist meget stor interesse fra internationale investorer, og mange både private og institutionelle investorer har afgivet ordrer. Der har også været stor efterspørgsel fra danske investorer. Da det har været væsentligt også at få plads til dem, har vi desværre måttet skuffe en del, navnlig udenlandske investorer.

Endelig har det været afgørende for os at finde den helt rigtige udbudskurs. Både Axcel og stifterne har beholdt en betydelig aktiepost i PANDORA, og derfor har vi nu samme interesse som de nye investorer, nemlig at PANDORA skal stræbe efter at fortsætte den sunde udvikling i de kommende år,” slutter Christian Frigast.

Om PANDORA

PANDORA designer, fremstiller, markedsfører og distribuerer håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer – fortrinsvis sterlingsølv, guld, ædel- og halvædelsten samt Murano-glas. Pr. 30. juni 2010 blev PANDORAs smykker solgt i 47 lande fordelt på seks kontinenter gennem ca. 10.000 forhandlere, herunder mere end 260 PANDORA-brandede konceptbutikker.

Selskabets kerneprodukt, som indgår i Moments-kollektionen, er charmsarmbånd fremstillet af sterlingsølv og guld kombineret med charms fremstillet af forskellige ædle materialer. Selskabet fremstiller desuden andre smykker såsom ringe, armbånd, halskæder og øreringe gennem kollektionerne Moments, Stories, Compose, LovePods og Liquid Silver.

PANDORA blev stiftet i København i 1982 og beskæftiger på verdensplan mere end 4.500 medarbejdere, hvoraf mere end 3.300 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor PANDORA fremstiller sine smykker. PANDORA havde i 2009 en omsætning på ca. DKK 3,5 mia. (ca. EUR 465 mio.) og et driftsresultat (EBITDA) på ca. DKK 1,6 mia. I 1. halvår 2010 havde selskabet en omsætning på ca. DKK 2,6 mia. (ca. EUR 345 mio.) og et driftsresultat (EBITDA) på ca. DKK 1,0 mia.

Om Axcel

Axcel er en kapitalfond, der blev etableret i 1994, og som har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har investeret i en række danske og svenske erhvervsvirksomheder gennem tre investeringsfonde med sammenlagt DKK 6,6 mia. i kapitaltilsagn og ejer i dag 16 selskaber, heraf tre med base i Sverige. Axcel forventer inden udgangen af 1. kvartal 2011 at rejse en fjerde fond, der vil blive på ca. DKK 3 mia.

 

Dette dokument og dets indhold må ikke distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets territorier og besiddelser, alle enkeltstater i USA samt District of Columbia) (“USA”). Dette dokument udgør ikke et tilbud eller en del af et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe, værdipapirer i USA. Værdipapirerne i PANDORA A/S er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller en gældende undtagelse fra eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, benævnt “Prospektdirektivet”), er dette dokument alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende medlemsstat, som omhandlet i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, 2) “investment professionals” omfattet af Article 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den Britiske Bekendtgørelse”), eller 3) “high net worth entities” som hører ind under Article 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (alle sådanne personer, der beskrives i ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under et “Relevante Personer”). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. Stabilisation / FSA.